(placeholder)

Het is een boek van HOOP.


Geef de zoektocht naar geluk niet op.

Het boek 'Het onzichtbare zichtbaar gemaakt' van Lutghart Witters

is verkrijgbaar in elke boekhandel,

bij de 3vleugel-leefacademie te St-Lenaarts

en via Bol.com.


     Kostprijs 24,95 €.

  

Al van jongs af schrijf ik in de vorm van een dialoog met mezelf. In al de geschreven gesprekken bevraag ik mezelf en ben ik de waarnemer van mezelf.  In mijn achterhoofd klinkt steeds dezelfde vraag: 'Ben ik vandaag tevreden met wie ik was jegens mezelf en anderen?'


Ik ben blijven schrijven en heb dagboeken, schriften en computers vol geschreven. Ik ben een schrijver. In 2015 publiceer ik mijn eerste boek: 'Het onzichtbare zichtbaar maken'.

Ik schrijf nog steeds. Sinds midden 2018 heb ik een blog. Wekelijks schrijf ik over de essenties van leven vervat in de codesleutels.Het boek: 'Het onzichtbare zichtbaar gemaakt'.  


De zoektocht van vele eigenzinnige en moedige mensen naar de reden van hun niet-gelukkig kunnen zijn, krijgt in de vele gesprekken een gelaat. Allen zijn ze ervan overtuigd dat als hun indringend levensverhaal geschreven wordt ze daarmee het bewijs kunnen leveren dat hetgeen ze hebben meegemaakt geen fantasie of nonsens is.


Korte inhoud van het boek


In dit boek wordt het verhaal verteld van drie generaties vrouwen die ongelukkig zijn en eenzelfde onzichtbaar geheim met zich meedragen. Namelijk een trauma dat zijn oorsprong heeft in het grensoverschrijdend gedrag of misbruik van een volwassene jegens hen tijdens hun kindertijd. Het zijn gebeurtenissen die verdrongen waren maar door therapie terug in hun bewustzijn zijn gekomen.


In het boek gaat het over seksueel misbruik maar dit heeft evenzo betrekking tot elke vorm van fysisch, psychisch of emotioneel misbruik of elke vorm van grensoverschrijdend gedrag.


De vrouwen in dit verhaal geven elk op hun eigen wijze signalen die door de omgeving niet begrepen worden. Het is een noodkreet voor een steeds aanwezige maar onzichtbare pijn.


Na elk verhaal volgt beknopt een nabespreking over de impact van grensoverschrijdend gedrag, nu en later. Naast de pijn en de gevolgen van misbruik vertellen de toelichtingen hoe door moed en zelfliefde je de kans krijgt schuld los te laten en te kiezen voor een liefdevol leven met jezelf. Het is een boek van hoop en het hervinden van het vertrouwen in jezelf en het leven.  #MeToo


Het boek heeft een onderwerp waarvan we liever geen weet hebben waarvoor we nog dikwijls ons hoofd opzij draaien. Ik geef je daarom toch nog dit mee. Elke volwassen vrouw of man die een #MeToo meldt, heeft te beseffen dat de wortels van dit verhaal in zichzelf en in het verleden ( de kinderjaren) liggen.

Het is noodzakelijk en heel belangrijk dat je je uitspreekt over wat je overkomen is (#MeToo) maar het is nog belangrijker dat je binnen dit gebeuren op zoek gaat naar de betekenis van liefde en zelfliefde en de hoe en waarom van grensoverschrijdend gedrag en misbruik in jouw leven.  


Misbruik, grensoverschrijdend gedrag in welke vorm ook is een uitnodiging om op zoek te gaan

naar de essentie van leven: 'liefde en onschuld'.


Het boek

"Het onzichtbare zichtbaar gemaakt"

(placeholder)