(placeholder)

Kaartensets

Kunstkaartenset 'Wake-up call'

Deze kaartenset is tot stand gekomen naar aanleiding van de composities van Jan Koenders (www.jankoenders.be), opgenomen in de gitaar-CD 'Silent Witness'. Deze acryl-werken zijn verwerkt in een kunstkaartenset met begeleidende teksten.

Zowel de CD 'Silent Witness' als de kunstkaartenset zijn verkrijgbaar bij Bol.com of op de 3vleugel-leefacademie (www.3vleugelleefacademie.be)

Kunstkaartenset 'Codesleutels voor de Kosmische mens'

(placeholder)

2. Fear and faith


gaat over de moed die je nodig hebt

om te geloven in een schitterend leven voor jou. 


De taak van de mens ligt in het feit vertrouwen te krijgen in dat wat ‘leven’ heet. Dat betekent niet dat er geen twijfel meer mag zijn. Twijfel is de boodschap van de ‘hemel’ dat er nog een andere, directere weg is. Wanneer twijfel omslaat in angst is de mens zijn zelf-liefde verloren. 


Herwin ze, zo snel je kan,

want je bent een kind van God!


14. The Newborn


The Newborn vertelt het verhaal van een mensenzoon die zichzelf verheven heeft tot de Goddelijke staat van zijn. Dat betekent –niet meer en niet minder- dat de liefde een vaste plek heeft gekregen in zijn hart. Daar is een lange weg aan voorafgegaan en dat heeft veel moed en doorzetting gevraagd. Maar de geschenken van het afleggen van deze innerlijke weg zijn immens. Vragen naar liefde is overbodig geworden, want de liefde IS aanwezig. In elke handeling en elke stap; zij is verworven in het “zijn” zelf. Droom er elke dag van, lieve mens, dat de liefde zich zo in jou mag nestelen.


9. Faith


Via de weg van vertrouwen leert de mens zich open te stellen

voor het nieuwe. Gebruik maken van 'geloof' geeft een nog dieper vertrouwen. Vraag aan een vriend of hij je vertrouwt en hij zal ja zeggen. Vraag aan een vriend of hij je gelooft en hij zal mogelijk twijfelen. Je kan zorg dragen voor de opbouw van geloof als je gaat naar je dieper weten. Zoals gisteren reeds gezegd: leer de signalen lezen en je zal weten. Geloof gebaseerd op innerlijke waarneming komt van een dieper weten en mondt uit in een groter wordend vertrouwen. Breng de kracht van geloof in je leven door je intenties zuiver te stellen, te verwoorden en hulp te vragen in het verwerkelijken ervan en je zal aangenaam verrast worden. Zodat je leven opgeheven kan worden naar een Goddelijk niveau. Leer leven als God in België (voor de Belgen onder ons)…


Deze kaarten set is in 2005 tijdens de eerste tentoonstelling IS-IS  uitgebracht.


Het zijn 13 kaarten met codesleutels die de zuviere essentie en trilling van de dertien chakra's weergeven. Codesleutels zijn een lichttaal. Deze taal is beeldend, hiëroglifisch. Het is de uitdrukking van heel veel informatie en kennis die niet vervat kan worden in woorden.


Uitgeverij De Nieuwe Wereld

De kaartensets van Lutghart Witters

kan je verkrijgen in elke boekhandel,

bij de 3vleugel-leefacademie te St-Lenaarts

en via Bol.com.


12 euro per kaartenset