(placeholder)

Vrees geen enkel onderdeel van je proces; omhels het zonder verwachtingen, met vertrouwen in je hart, dat het goddelijke je simpelweg leidt

van fantasie naar vervulling.

RUMI


Ik had nog maar een klein beetje een besef van de wereld waarin ik was terechtgekomen toen mijn hart, mijn inner weten me een vacature voor de Job van mijn leven toonde.  

Ik wist dat dat mijn levensdoel, mijn Zielewens en daarmee ook mijn taak in dit leven was. Maar ik had nog een lange weg te gaan vooraleer ik zou worden aangenomen.


Profiel


Dienstbaarheid: dienstbaar zijn aan al wat leeft.

Eenheid: Het geheel als een 'eenheid' herkennen

Grenzen: de grenzen van 'liefde' kennen en beschermen.

God: Je beseft dat je ondersteund wordt door een Hogere macht die je niet in de steek laat.

Intuïtie: Je vertrouwt je intuïtie, verbonden aan je Hoger weten en je leeft van daaruit.  

De Leegte in je: Weten dat niemand je ongelukkig maakt, maar dat het jouw eigen gedachten zijn die je ongelukkig maken.

Licht zijn: Weten dat er geen licht is zonder de aanwezigheid van het donker.

Liefde zijn: Bewust zijn dat het jouw keuze is om te leven in angst of in liefde.

Obstakels: In je leven ervaren hebben dat pijn, lijden en obstakels de leerschool zijn om de essentie van 'liefde' te ontmoeten en te leven.

Onvoorwaardelijkheid: In het bezit zijn van 'onvoorwaardelijke liefde'.  

Overgave: Leven in overgave: 'Niet mijn wil maar Uw wil geschiede'.

Overleefsystemen: Schuld en schuld afwenden als overleefsysteem herkennen. Bewust zijn van projecties, normen en waarden en oordeel.  

Verantwoordelijkheid: Weten dat de mens zelf verantwoordelijk is voor het aansteken of het doven van het licht in hem, voor een leven in het donker of een leven in het licht. Ieder mens is verantwoordelijk voor het opheffen van de eigen blokkades

Vergeven: De betekenis van 'Vergeven' kennen en begrijpen. Jezelf en anderen vergeven en de kracht van vergeven ervaren hebben.


Functie


Dienstbaar zijn aan de zoekende mens.

Elke mens 'omarmen' met onvoorwaardelijke liefde

De Mens aanraken met liefde waardoor zijn liefdeskern

ontwaakt.

De mens in zijn ontwaken begeleiden en coachen:

          In de zoektocht naar de Ziel.

          In het ontschuldigings-proces

          In het proces van verantwoordelijkheid dragen

          In het proces van het opeisen van het bestaansrecht

          In het afleggen van de illusionaire angsten, kies je voor            

          liefde of voor angst.

          In het opheffen van het afgescheiden zijn.

          In het mogen vertoeven onder de bescherming van een     

          Goddelijke onvoorwaardelijke liefde, 'je bent een kind van

          God'.

          In het hoe leven in 'Het Paradijs op aarde'.

Je draagt de volledige verantwoordelijk voor al wat je doet en niet doet.


Wat mag je van je werkgever verwachten


- Er wordt voor je gezorgd

- Je komt terecht in een zichtbaar en

onzichtbaar team

- Je krijgt de volledige ondersteuning voor wat je doet en niet doet.

- Je word geholpen niet afgeleid te geraken van de weg waar:

     De alwerkzame 'wil' geboren ligt

     De levende kracht tot vrij handelen aanwezig is

     De enige zuivere trilling haalbaar is

     'liefde'.


Ik heb gesolliciteerd en ben aangenomen in de functie van: Mystica.

(placeholder)