HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR GEMAAKT

Waarheid spreken, (afpellen van de leugens), vergeving en de van daaruit groeiende zelfliefde waren voor mij de basis binnen de begeleiding van mensen die emotioneel verstrikt waren in het gebeuren van misbruik.


Dit boek is geschreven vanuit mijn kennis en inzichten opgedaan in de begeleiding van familieopstellingen (sinds 2001) waar waarheid spreken, vergeven en het zichtbaar worden van de liefde achter het trauma het mogelijk maakt illusie los te laten en schuld op te heffen.


Het boek maakt het gedachtengoed van de cursus in wonderen zichtbaar en voelbaar.

© Lutghart - 2008

Het boek

HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR GEMAAKT


Auteur: Lutghart Witters

ISBN 9789082353907

NUR 770

Eerste druk 2015

Het boek is verkrijgbaar


3vleugel-leefacademie

Eester 21 - 2960 St-Lenaarts


lutghart@lutghart.be