SYSTEMISCHE opstelling

Familieopstellingen


Het begeleiden en het ervaren van familieopstellingen is als het openen van de liefdespoort van de aarde, een weg die vrede brengt. Systemische opstellingen creëeren een energieveld waardoor helingsmogelijkheden ontstaan voor gekende en ongekende drama's binnen families, binnen het menselijk leven. In elk familiesysteem is een systeem aanwezig dat naar evenwicht zoekt waar niemand wordt vergeten of buitengesloten. Indien dit systeem ten gevolge van bepaalde omstandigheden of/en gebeurtenissen niet kan worden nagevolgd ontstaan er verstrikkingen /drama's die diepgaande gevolgen hebben op het familiesysteem, het leven van alle gezinsleden.


Het werken met familie-opstellingen laat zich moeilijk beschrijven en kan het beste worden ervaren. Volgens sommigen gaat het verder dan therapie en raakt het aan een collectief zielsbewustzijn.  


Deelnemers nemen een diepgaand inzicht mee over zichzelf, de dynamiek in familiesystemen en de 'kracht van de liefde' die menselijke relaties bestuurt.DEMENTIE coach


Het verborgen geschenk van dementie


Het is een niet te onderschatten zware last als we te maken krijgen met de ziekte 'dementie'.

Dementie is een ziekte die angst oproept. Die angst werkt natuurlijk door in de manier waarop wij met deze ziekte omgaan.

De angst verwoord ook onze kijk op leven en dood en de vraag naar de zin van het leven. De prangende vragen: 'Hoe omgaan met mensen met dementie', 'Wat is de levensles voor mensen met dementie en hun omgeving?' en 'Hoe zinvol oud worden', willen beantwoord worden.


Het besef dat leven een reeks van levenslessen is, dat we leven om onszelf te helen en dat er een leven is na de dood, bevat een nieuwe manier om naar jezelf en je omgeving te kijken en deze te verkennen.


De gedachte dat ziekte geen straf is maar een mogelijkheid om jezelf te ontmoeten, geeft een ander perspectief op leven.


Als coach help ik jou inzage te krijgen in het eigen leven en dit van de mens met dementie uit je omgeving. (je ouder, je partner, een familielid, een vriend) Bewust worden van de eigen levensweg, kennis bekomen van onopgeloste zichtbare en onzichtbare trauma's helpen je vanuit een ander bewustzijn met jezelf en de mens met dementie om te gaan

CURSUS IN WONDEREN


Als puber ga ik dagelijks naar de kerk (de avondeucharistieviering).

Mijn familiale omstandigheden zijn niet zo vriendelijk, de buitenwereld

weet het niet. Als heel klein kind besef ik al dat iedereen met mezelf

inbegrepen, liefde in zich draagt. Maar wat ik ervaar is liefdeloosheid

en elke liefdesactie van mij wordt met de grond gelijk gemaakt.

De liefde die ik hen toon, besef ik nu, raakt het hart van mijn

familieleden maar ze kunnen het niet ontvangen en reageren

met hardheid, oordeel en schuld afwenden.

Ik word al van heel jong als zwart schaap behandeld, later word ik

de assepoester van het gezin. ...


De woorden 'Niet mijn wil maar uw wil geschiedde', houdt me nederig en dienstbaar aan de omgeving. Ik weet dat alles een reden heeft en daarmee begint mijn zoektocht naar antwoorden op de vraag naar de zin van leven, de vraag of mijn overtuiging dat ik liefde en onschuld ben een leugen is.  


In 2001 koop ik het boek 'Cursus in Wonderen'. Met de nodige weerstand en verlangen lees ik de cursus. In het loslaten van oordeel dringen de woorden dieper en dieper bij me binnen. Het ego loslaten krijgt in me vorm en inhoud. Door het groeiend besef dat onschuld een geboorterecht is veranderd mijn perspectief op de pijn in mezelf en de pijn in de wereld.  


In de woorden van Les 67 'Liefde schiep mij als zichzelf' brak mijn hart open en kon ik eindelijk de woorden 'ik ben liefde' toelaten. De gedachte dat ik geen liefde ben en geen plek heb in de wereld was een vergissing, begaan door mijn denkgeest. Ik heb mezelf te vergeven voor deze vergissing. Eindelijk wordt de betekenis van 'vergeven' duidelijk.  


Ik heb de goedkeuring van een ander voor wie ik ben niet meer nodig als ik voorbij het zelfoordeel mezelf liefheb. Ik heb geen angst meer mezelf lief te hebben zoals ik ben. Vrede met mezelf.  - Meer info over ECIW: www.eencursusinwonderen-vlaanderen.be

  Galerij Key Code Art

KEY CODE artistKey Code/ codesleutels vertegenwoordigen een Lichttaal. Het is een lijntekening die in én beweging is neergezet. Daaraan gaat telkens een periode van diepe meditatie/contemplatie vooraf.  In de codesleutels zit een trilling die de mens aanspoort en ondersteunt om vanuit zelfliefde bewustwording te ontwikkelen. In het tekenen van de codesleutels (sinds 2005) ervaar ik dat niets een beeld is maar een energie en een lichtplek in onszelf. Het Licht in onszelf dat we elke dag mogen voeden en gebruiken om de vrede en vreugde in de wereld tot een werkelijkheid te maken.


In de essentie van de Codesleutels is liefde aanwezig, de bron van waaruit zuivere trilling ontstaat. Codesleutels hebben geen emoties, ze vragen niets van jou, ze ZIJN. In het kijken naar de codesleutels worden jouw emoties van angst, vreugde, verdriet, boosheid, irritatie en verlangen voelbaar. Deze indrukken vanuit onschuld en onbevooroordeeld toelaten en ervaren is een kracht die pure essentie van onvoorwaardelijke Liefde zichtbaar maakt.


Vanuit mijn vrije wil en de vrijheid die ik heb ontwikkeld om vanuit mijn bron te handelen en keuzes te maken bewandel ik mijn levensweg. Ik besef dat ik in elk moment de keuze heb tussen licht en donker/ goed en kwaad en daar alleen verantwoordelijk voor ben. Ik ben me ervan bewust dat ik keuzes maak vanuit het contact met mijn bron, mijn liefde. Wat voel ik, wat ervaar ik, hoe reageer ik en accepteer ik mezelf zoals ik nu ben. Door het aangaan van deze weg van bewustwording (spiritualiteit) heeft mijn Mystieke weg in deze Westerse wereld inhoud en vorm gekregen.  De Key Codes vertegenwoordigen het 'Licht', 'de bekrachtiging van de Liefde Gods' en de 'Kracht' die voor ons  - 'de mens' -  nodig is onszelf en de wereld te vergeven en te helen.  

HET BOEK

'Het onzichtbare zichtbaar gemaakt'

In dit boek wordt het verhaal verteld van drie generaties vrouwen die ongelukkig zijn en eenzelfde onzichtbaar geheim met zich meedragen: 'Misbruik'. Vrouwen die elk op hun manier signalen hebben gegeven die door de omgeving niet begrepen werden als een noodkreet voor een aanwezige maar onzichtbare pijn.

Aan bod komen de verschillende overleefsystemen waardoor het trauma onzichtbaar kan blijven. Het verhaal dat als rode draad door het boek loopt, laat je voelen wat niet in woorden is uit te drukken. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt. In de nabespreking, volgend op elk beklijvend verhaal, wordt beknopt en helder de impact van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag in kaart gebracht.


Bewust worden van wie je geworden bent ten gevolge van 'psychisch, emotioneel of fysisch misbruik' en terugwinnen van wie je echt bent is een weg van loslaten, vergeven en ont-schuldigen. Door het hervinden van de zelfliefde wordt kwetsbaarheid en de ware onaangetaste Zelf zichtbaar. Het is de kracht van de Ziel die de mens na dergelijk trauma moed geeft opnieuw te kiezen voor leven.


Het is een boek van hoop.Het onzichtbare zichtbaar gemaakt

Auteur: Lutghart Witters

ISBN 9789082353907

NUR 770

Eerste druk 2015

Het boek is hier verkrijgbaar

LIFE coach


Als Life coach begeleid ik mensen op hun levensweg. Op ons levenspad krijgen we levenslessen. Levenslessen zijn gebeurtenissen waardoor we de controle over ons leven verliezen, ze creëren steeds chaos.

We zijn vergeten dat het leven een voortdurende aaneenrijging van levenslessen is ten gevolge van verlies, ziekte, traumatische ervaringen en gebeurtenissen. In die momenten van chaos duiken levensvragen op die de zin van ons aardse leven in vraag stellen.


Als Life coach help ik je in deze momenten van chaos met het zoeken naar de waarom van dit gebeuren en wat de mogelijke les is die je mag leren.

Wie de levenslessen aanvaard en zich deze stap voor stap eigen maakt, krijgt inzicht in bewuste en onbewuste beperkende overtuigingen, identificaties en denkpatronen.


In het bekomen van nieuwe inzichten over de zin van traumatische ervaringen/levenslessen leer je jezelf kennen, ontdek je de rode draad van je leven en open je je hart voor jezelf. Je hervindt de eigen kracht om dat wat je hart wilt en verlangt na te streven. Je zal een meer gepassioneerd, vreugdevol, vredig leven realiseren. Niets kan je creatieve zelfexpressie belemmeren. Je wordt een rijker en wijzer mens.

Geen enkele kunstenaar wilt de wereld veranderen maar

door de wijze waarop hij/zij zijn 'levenskunst ervaring'

in expressie brengt, verandert de wereld.


Lutghart / Myosotis M

Leesgroep voor Cursus in wonderen. Graag ontvang ik u elke eerste en derde zondag van de maand van 9u30 tot 12u. (vrije bijdrage)

Zondag 5 & 19 mei 2024 (vrije bijdrage) - Zondag 2 & 16 juni 2024 (vrije bijdrage)

Voor meer info contacteer: 0032 - 478/ 52 41 83 (Lutghart)

meer info

meer info

meer info

meer info

meer info

CONTACT

Lutghart Witters


lutghart@lutghart.be

0032 - 478/52 41 83

www.lutghart.be

meer info

meer info

meer info

Loopbaan / CV

Wie ben ik?

meer info

Onbekende kunstenaar - Nieuw Zeeland

AGENDA

Mijn boodschap voor LEVEN

Life-coach

Coach voor de nieuwe tijd

Dementiecoach

KEY CODE artist

COACH voor de NIEUWE TIJD

'Voor hen die het beu zijn zichzelf en anderen als slachtoffer te zien.'

meer info